Databac

De passievrucht

Publié le 16/05/2020

Extrait du document

Ci-dessous un extrait traitant le sujet : De passievrucht Ce document contient 760 mots soit 2 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Langues.

« Soort tekst Deze tekst is een passage van een roman, genaamd, De Passievruch t.

We zijn aan het begin van het verhaal aan de paginas 7 en 9.

Deze roman van Karel Galstra van Loon wordt in 1999 gepubliceerd.

In deze passage, weten we dathet is niet een autobiografische verhaal want de vrouw van de verteller is niet de vrouw van de schrijver.

Dus dehoofdpersoon is de man van Ellen, heet hij Armin Minderhout.

Hij vertelt met de ik-vorm en hij is niet alwetend.

Hijvertelt alleen wat hij ziet en wat hij voelt. De auteur Karel Reinier Glastra van Loon (Amsterdam, 24 december 1962 – Hilversum, 1 juli 2005) was een Nederlandsschrijver, publicist, columnist, cabaretier en politiek activist. Zijn bekendste boeken zijn Lisa's adem en het later verfilmde De Passievrucht .

Dit laatste boek is inmiddels in 31 talen uit 34 landen vertaald en is daarmee de meest vertaalde Nederlandse roman ooit.

Met De Passievrucht won Glastra van Loon de Generale Bank Literatuurprijs. Bron : Wikipedia De structuur van de tekst De tekst is in vier delan verdelen.

Het eerst deel is de inleiding waar we de bang in de paar ontdekken.

We kunnenhet noemen, “Het begin van het einde” want de verteller gaat de slechte realiteit ontdekken.

Het tweede deel is “Devergissing is menselijk”.

Het is van denkt Armin wanneer de arts hem zegt dat hij onvruchtbaar is.

Hij kunt hem nietgeloven.

Hij denkt dat de arts een fout heeft gemaakt.

Het derde deel kunt “De ontdekking van de realiteit”genoemd zijn.

Eindelijk, vertelt het het laast deel de uitwerking van deze nieuw over het leven van Armin.

Dus wekunnen het heten, “De leugen en zijn uitwerkingen”. Wie ? Er zijn drie hoofdpersonages : Ellen, zijn man en de arts.

We kennen niet de leeftijden van de personages maar wekunnen denken dat Ellen en zijn man dertig of vertig jarig zijn omdat ze een zoon van dertien jaren hebben.

De manvan Ellen is de verteller dus we kunnen zeggen dat hij de hoofdfiguur is.

We ontdekken het verhaal met zijn eigenmeningen en gevoelens.

De arts kondigt de slecht nieuws aan het paar.

De zoon van het paar heet Bo, is het eenbijnaam.

Maar hij spreekt niet in het verhaal.

Er zijn andere figuren, de mensen in het ziekenhuis maar ze pratenniet. Waar ? Het verhaal speelt zich af aan het begin in een auto en dan in een ziekenhuis.

We kunnen het zien aan de regels 2en 9 : “Ze geeft geen richting aan” en “We parkeren in de betonnen buik van de ziekenhuisstad”.

Hier speelt deplaats een belangrijk rol want het versterkt het negative uiterlijk van het verhaal.

Het ziekenhuis lijkt op eengevangenis voor de verteller. Wanneer ? We kunnen precies het zeggen maar wat we weten, is dat de circulatie “oorlogszuchtige”is.

Dus we kunnen denkendat we tijdens spitsuren zijn maar we weten niet als we in de morgen of in de namiddag zijn.Het verhaal ischronologisch en er is een anticipatie want de verteller herinnert zich niet wat is gebeurd tijdens de weg van deterugkomst naar zijn huis. Wat ? Er is geen centraal onderwerp, is het meestal abstract.

Maar we kunnen zeggen dat het verhaal het leven van eenarme man vertelt.

Zijn leven omslaat in enige minuten.We hebben medelijden voor hem.

De tekst vertelt het momentvan zijn leven wanneer hij ondekt dat hij niet de vader van zijn zoon is omdat hij onvruchtbaar is.

Hij weet het bijeen arts, niet bij zijn vrouw die met dit geheim geleeft heeft tijdens 13 jaren.

Het is een tragisch verhaal.

Hij heeftgeen toekomst nu en geen verleden omdat hij het vergeten heeft. Hoe ? De stijl van de tekst toont de verbazing van de verteller , meestal tussen de regels 35 en 38 waar het lijkt dat hethele ziekenhuis ook verbaasd is.

Maar behalve deze passage, heeft de stijl geen bepaald functie. Intepretatie Deze tekst is belangrijk in ons moderne tijd want het toont dat de realitieit met de actuele technologie (zoals testvan vaderschap, enz …) altijd ontdekt is.

Dus de leugen is niet de oplossing is de waarheid.

Ik denk dat hetinteressant verhaal is want het beschrijft de negatieve punten van de leugen.

We hebben compassie voor dehoofdpersoon maar ook voor Bo en Ellen.

Het is niet gemakkelijk met een slechte geheim leven en nog meer hetzeggen.

Voor hun zoon, Bo, is een nieuwe leven dat begint omdat hij ontdekt dat hij een andere vader heeft.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓